Телепрограма

RSS

Понеділок.  24 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

06.55, 10.10, 13.05, 16.05, 19.05, 23.40, 01.05   Інтер'єр

07.05, 10.20, 13.15,  19.15, 01.20, 04.00          Малюємо красу

07.25, 10.35, 13.35, 16.35, 19.35, 23.50, 01.45  Час відпочинку

07.35, 10.45, 13.45, 16.45, 19.45, 00.00, 02.40   Доньки-Матері

09.05, 11.05, 14.05, 17.05, 19.55, 00.10, 02.50   Фінансовий радник

09.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.10, 00.20, 03.00    Магазин

09.35, 11.35, 14.35, 17.35, 20.20, 00.30, 03.10    Автомобіль

09.45, 11.45, 14.45, 17.45, 21.40, 00.40, 03.20    Здоров'я і краса

10.00, 12.55, 15.55, 18.55,  22.50, 00.55, 03.40   Домівка і техностиль

16:00;  20:30         Міні-клуб

Вівторок. 25 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

06.55, 09.55, 13.05, 16.25, 19.05, 00.00, 02.40   Здоров'я і краса

07.15, 10.15, 13.25, 19.25, 00.15, 02.50            Малюємо красу

07.35, 10.35, 13.45, 16.45, 19.45, 00.45, 03.15   Магазин

08.55, 10.55, 14.05, 17.05, 20.00, 00.55, 03.25   Автомобіль

09.05, 11.05, 14.15, 17.15, 20.10, 01.05, 03.35    Домівка і техностиль

09.15, 11.15, 14.25, 17.25, 20.20, 01.15, 03.45    Фінансовий радник

09.25, 11.25, 14.35, 17.35, 21.40, 01.25, 03.55     Доньки-Матері

09.35, 11.35, 14.45, 17.45, 22.45, 01.35, 04.10     Час відпочинку

09.45, 12.55, 15.55, 18.55,  23.40, 01.45, 04.20     Інтер'єр

16:00; 20:30           Міні-клуб

Середа.   26 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

06.55, 09.55, 13.25, 16.35, 19.35, 00.10, 02.30  Доньки-Матері

07.15, 10.15, 13.50, 16.55, 19.55, 00.20, 02.45  Магазин

07.25, 10.25, 14.00, 17.05, 00.30, 02.55           Малюємо красу

08.55, 11.00, 14.30, 17.35, 20.05, 01.00, 03.20  Здоров'я і краса

09.05, 11.15, 14.40, 17.45, 20.20, 01.15, 03.40  Час відпочинку

09.15, 11.30, 15.55, 18.55, 21.40, 01.25, 03.50   Автомобіль

09.25, 12.55, 19.05, 22.50, 01.35, 04.00, 05.45   Домівка і техностиль

09.35, 13.05,  19.15, 23.50, 01.45, 04.10, 05.50   Інтер'єр

09.45, 13.15, 16.25, 19.25, 00.00, 02.40, 04.20    Фінансовий радник

16:00; 20:30     Міні-клуб

Четверг.  27 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

07.00, 10.05, 13.05,  19.00, 22.50,  01.20, 04.15  Доньки-Матері

07.15, 10.15, 13.15, 16.25, 19.10,  01.40, 04.25 Малюємо красу

07.30, 10.35, 13.35, 16.45, 19.30, 23.50, 02.50  Інтер'єр

08.55, 10.55, 13.55, 17.05, 19.50, 00.10, 03.10  Магазин

09.05, 11.05, 14.05, 17.15, 20.00, 00.20, 03.20  Домівка і техностиль

09.25, 11.25, 14.25, 17.25, 20.20, 00.40, 03.40  Автомобіль

09.35, 11.35, 14.35, 17.35, 21.40, 00.50, 03.50  Фінансовий радник

09.45, 11.45, 14.45, 17.45, 21.50, 01.00, 03.55  Час відпочинку

09.55, 12.55, 15.55, 18.50, 01.10, 04.05             Здоров'я і краса

16:00; 20:30         Міні-клуб

Пятниця. 28 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

07.05, 10.30, 13.40, 17.05, 20.10, 01.15, 03.55  Фінансовий радник

07.15, 10.40, 13.50, 17.15, 20.20, 01.25, 04.05  Магазин

07.25, 10.50, 14.00, 17.25, 21.40, 01.35, 04.15  Автомобіль

08.55, 11.10, 14.20, 17.35, 22.50, 01.45, 04.25   Час відпочинку

09.15, 11.30, 14.30, 18.50,  23.40, 02.40, 04.35   Здоров'я і краса

09.25, 11.40, 15:50; 19.00,  23.50, 02.55, 04.50   Домівка і техностиль

09.35, 12.50, 14.45, 19.10, 00.00, 03.00, 05.00    Доньки-Матері

09.45, 13.00, 16.25, 19.20, 00.10, 03.10, 05.15    Малюємо красу

10.05, 13.20, 16.45, 19.50, 00.40, 03.30, 05.45    Інтер'єр

16:00; 20:30    Міні-клуб

Субота.  29 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

07.00, 10.20, 13.35, 18.50, 01.15, 03.20       Час відпочинку

07.20, 10.40, 14.25, 19.20,  01.35, 03.30        Домівка і техностиль

07.30, 10.50, 14.35, 19.30,  01.45, 03.50         Малюємо красу

09.20, 11.25, 16.50, 20.05, 00.05, 02.10, 04.25  Інтер'єр

09.30, 11.35, 17.00, 20.15, 00.15, 02.20, 04.35   Магазин

09.40, 11.45, 17.10, 20.25, 00.25, 02.30, 04.45    Доньки-Матері

09.50, 12.55, 17.20, 20.35, 00.35, 02.40, 04.55    Автомобіль

10.00, 13.05, 17.30, 20.45, 00.45, 02.50, 05.15    Здоров'я і краса

10.10, 13.25, 17.50, 21.40, 01.05, 03.10, 05.40    Фінансовий радник

09:00; 14:00    Міні-клуб

19:00              Кроки віри

Неділя. 30 квітня

06.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Життя міста
06.20, 08.20, 12.20, 15.20, 18.20, 21.20, 23.20 5 хвилин спорту
06.30, 08.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 23.30 Огляд преси і Афіша
06.35, 08.35, 12.35, 15.35, 18.35, 21.35, 23.35 Корисні новини
06.55, 08.55, 12.55, 15.55, 18.55, 21.55, 23.55 Погода
07.00, 09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00 Гороскоп

07.00, 10.50, 14.05, 17.25, 20.45, 00.50, 03.30    Здоров'я і краса

07.30, 11.10, 14.25, 17.45, 21.50, 01.10, 03.50    Доньки-Матері

07.40, 11.20, 15.50, 18.50, 22.40,  01.20, 04.00    Інтер'єр

08.50, 11.30, 16.00, 01.30, 04.10                          Малюємо красу

09.25, 13.05, 16.35, 19.35, 23.50, 02.05, 04.45    Фінансовий радник

09.35, 13.15, 16.45, 19.45, 00.00, 02.15, 05.00     Домівка і техностиль

09.55, 13.35, 16.55, 20.05, 00.20, 02.35, 05.20     Час відпочинку

10.30, 13.45, 17.05, 20.15, 00.30, 02.45, 05.30     Магазин

10.40, 13.55, 17.15, 20.25, 00.40, 03.00, 05.40      Автомобіль

14:30; 19:00   Міні-клуб