Як лікувати тромбоз ніг після коронавірусу

Як лікувати тромбоз ніг після коронавірусу

Одним из самых тяжелых осложнение после перенесенного COVID-19 является поражение сосудов и образование тромбов. Оторвавшийся тромб крайне опасен: тромбоэмболия в 25% приводит к внезапному летальному исходу. Опытный флеболог в Киеве контролирует состояние пациентов после перенесенного ковида. Опасность есть у всех – болевших бессимптомно и переживших госпитализацию.

Почему после ковида часто возникает тромбоз ног

Организм борется с вирусной атакой белковыми соединениями. Вирус распознается как потенциально опасное соединение, цепочка белков нейтрализует нежелательного пришельца. В отличие от простой простуды, при COVID-19 выработка белка происходит неконтролируемо, образуется переизбыток клеток. В результате возникают уплотнения, кровь становится гуще, застаивается.

Усиливает риск развития тромбоза длительная неподвижность пациента во время госпитализации. При ходьбе и беге стенки сосудов находятся в тонусе, в больнице кровоток становится менее интенсивным.

Флебология: Флеботромбоз - диагностика и лечение в СПб, цена

Признаки тромбоза глубоких вен ног

Тромбоз возникает не у всех переболевших COVID-19. Мелкие сгустки крови растворяются за несколько часов. Формирование угрожающих жизни тромбов в основном возникает у пациентов 45+, курильщиков, с ожирением, ведущих малоподвижный образ жизни. Тромбы глубоких вен не видны, их выявляют в ходе диагностики.

В каком случае необходимо обратиться к флебологу после ковида:

  • отеки одной конечности или обеих;

  • внезапные судороги, онемение ног, дискомфорт после смены положения тела;

  • тянущая боль от икр до бедер;

  • кожа бледная – признак нарушения кровообращения и дефицита кислорода;

  • локальное покраснение, точечное ощущение тепла – признак венозного воспаления.

Диагностика и лечение поражения вен в Оксфорд Медикал

Состояние вен исследуется в ходе ультразвуковой допплерографии. Врач выявляет пораженные участки, оценивает степень проблемы. В начальной стадии заболевания составляют список профилактических процедур для лимфодренажа и нормализации кровотока, индивидуально подбирают антикоагулянты.

В тяжелых случаях в клинике проводят эндовенозную лазерную коагуляцию. Вену с тромбом «склеивают» лазером и полностью исключают из системы кровообращения. Простая процедура возвращает пациента к нормальной жизни без риска тромбоэмболии.

ЯК ЛІКУВАТИ ТРОМБОЗ НІГ ПІСЛЯ КОРОНАВІРУСУ

Одним із найважчих ускладнень після перенесеного COVID-19 є ураження судин та утворення тромбів. Тромб, що відірвався, вкрай небезпечний: тромбоемболія в 25% призводить до раптового летального результату. Досвідчений флеболог в Києві  контролює стан пацієнтів після перенесеного ковіда. Небезпека є у всіх, хто хворів безсимптомно і пережив госпіталізацію

Чому після ковід часто виникає тромбоз ніг

Організм бореться з вірусною атакою білковими сполуками. Вірус розпізнається як потенційно небезпечна сполука, ланцюжок білків нейтралізує небажаного прибульця. На відміну від простої застуди, при COVID-19 вироблення білка відбувається неконтрольовано, утворюється надлишок клітин. В результаті виникають ущільнення, кров стає густішою, застоюється

Посилює ризик розвитку тромбозу тривала нерухомість пацієнта під час госпіталізації. При ходьбі та бігу стінки судин перебувають у тонусі, у лікарні кровотік стає менш інтенсивним

1.png

Ознаки тромбозу глибоких вен ніг

Тромбоз виникає не у всіх перехворілих на COVID-19. Дрібні згустки крові розчиняються протягом кількох годин. Формування загрозливих для життя тромбів в основному виникає у пацієнтів 45+, курців, з ожирінням, що ведуть малорухливий спосіб життя. Тромби глибоких вен не видно, їх виявляють під час діагностики.

У якому разі необхідно звернутися до флеболога після ковіда:

  • набряки однієї кінцівки чи обох;
  • раптові судоми, оніміння ніг, дискомфорт після зміни положення тіла;
  • біль, що тягне від литок до стегон;
  • шкіра бліда – ознака порушення кровообігу та дефіциту кисню;
  • локальне почервоніння, точкове відчуття тепла – ознака венозного запалення

Діагностика та лікування ураження вен в Оксфорд Медікал

Стан вен досліджується під час ультразвукової доплерографії. Лікар виявляє уражені ділянки, оцінює ступінь проблеми. У початковій стадії захворювання складають список профілактичних процедур для лімфодренажу та нормалізації кровотоку, що індивідуально підбирають антикоагулянти

У тяжких випадках у клініці проводять ендовенозну лазерну коагуляцію. Відень із тромбом «склеюють» лазером і повністю виключають із системи кровообігу. Проста процедура повертає пацієнта до нормального життя без ризику тромбоемболії