Організацію навчання в наукових ліцеях змінено – МОН

Організацію навчання в наукових ліцеях змінено – МОН

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, учні ліцеїв вчитимуться на одному з трьох основних напрямів та обов’язково повинні брати участь у наукових дослідженнях (МОН №1303)

Вивчення предметів відбуватиметься через призму наукових досліджень.

Разом з тим, якщо заклад працює шість днів на тиждень, то загальна кількість годин на тиждень може бути збільшена.

Для учнів передбачені три напрями:

1. Природничо-математичний профіль навчання передбачає поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу за вибором наукового ліцею (математика, фізика, астрономія, хімія, біологія, географія, екологія тощо) та організацію дослідно-експериментальної діяльності здобувачів освіти у відповідній галузі знань.

2. Суспільно-гуманітарний профіль навчання передбачає поглиблене вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу за вибором наукового ліцею (історія, філософія, політологія, суспільствознавство, мистецтвознавство, правознавство, економіка, економічна географія, мови, літератури тощо) та організацію дослідно-експериментальної діяльності здобувачів освіти у відповідній галузі знань.

3. Техніко-технологічний профіль навчання передбачає поглиблене вивчення предметів природничо-математичного і технологічного циклів (інформатика, комп’ютерна лінгвістика, програмування (інформатика), фізика, хімія, технології, математика тощо) та організацію дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності здобувачів освіти у відповідній галузі знань.

Предмети, які не відповідають профілю класу, вивчатимуть учні лише на базовому рівні.