З 9 червня НБУ випускає дві пам'ятні монети

З 9 червня НБУ випускає дві пам'ятні монети

З 9 червня НБУ також випускає пам'ятну монету «Євген Коновалець» номіналом 2 грн, присвячену військовому та політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби.

 Монета масою 12,8 г та діаметром 31 мм виготовлена з нейзильберу. На аверсі монети розміщено: на тлі калинової гілки, яка обрамлює монету ліворуч, – малий державний Герб України (угорі), праворуч від якого напис УКРАЇНА; по центру, на дзеркальному тлі, – фалеристична пам’ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер «С», переплетених гілкою червоної калини, – відзнака «Стрілецька Рада»; праворуч від якої – слова Коновальця: БУДЕМО МАТИ СИЛУ, ТОДІ ВИЙДЕМО ПОБІДНО З НАЙГІРШОГО ЛИХОЛІТТЯ І ЗДОБУДЕМО ВСЕ, ЩО НАМ ТРЕБА та його факсиміле; унизу: номінал монети – 2 гривні та рік карбування монети – 2021; логотип банкнотно-монетного двору Національного банку (ліворуч від відзнаки). Тираж випуску становитиме 35 тис. штук.

 На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем; праворуч написи: ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ (півколом), роки життя 1891 – 1938 (унизу).

Також, з 9 червня в обіг вводиться пам’ятна монета «Спадок». Її номінал становить 10 грн, маса – 31,1 г, діаметр – 38,6 мм, тираж – 4 тис. штук.

27658aa7-ee47-4108-9004-cbd8d83c07e6.jpg

 На аверсі монети розміщені: угорі малий державний Герб України (позолочений), над яким – рік карбування монети – 2021; унизу півколом написи: УКРАЇНА і 10 ГРИВЕНЬ; у центрі зображено прикрашену знаками-символами, оберегами, візерунками спіраль – багатозначний символ еволюції Всесвіту, розвитку, безперервності, ритму дихання і самого життя.

 На реверсі монети в оточенні стилізованої рослинності, що символізує мальовничі пейзажі та українські краєвиди, зображено козака Мамая (елемент оздоблення - позолота), який є своєрідним втіленням українського характеру, символом волелюбності і безсмертя українського народу. Козак тримає стилізоване українське небо, українську культуру, весь багатовіковий спадок народу. Угорі розміщено напис СПАДОК.

 Про це стало відомо з офіційного сайту НБУ.