Верховна рада України першого липня ухвалила новий закон про вищу освіту

Українські дипломи про вищу освіту будуть повністю визнаватися в Європі, як і європейські дипломи в України. Такі зміни передбаченні ідеєю входження вітчизняної системи освіти у європейский простір та передбачені новим законом України «Про вищу освіту», який Верховна рада ухвалила першого липня. Закон ще не підписаний Президентом , проте головні аспекти вже активно обговорюються у суспільстві. Окрім двостороннього визнання дипломів з європейськими країнами, буде створено Агентство з питань якості вищої освіти, яке буде контролювати діяльність вишів. Зміни також торкнулися і наукових ступенів вищої освіти.

Відтепер замість ступеня кандидата певних наук, науковці отримуватимуть ступінь доктора філософії у певній галузі, як у європейській освітній системі. Процедура отримання цього ступеня відповідатиме колишній, проте в аспірантурі тепер потрібно буде навчатися не три, а чотири роки та писати дисертацію. До неї, до речі, також з’явилися нові вимоги. Особливу увагу тепер приділятимуть питанню плагіату. Важливість таких кроків відзначають і науковці.

З 2016 року впровадять механізм електронного вступу до вишів та автоматичного розподілу серед місць державного замовлення. Таке нововведення, говорять, вирішить багато сумнівних питань під час вступної кампанії. Зменшене навантаження на викладачів та відповідне аудиторне навантаження на студентів, проте останнім доведеться більше працювати самостійно. Керівний склад вишів: ректор, декани та завідувачі кафедр відтепер обиратимуться максимум на два строки по п’ять років. А у виборі ректора братиме участь увесь професорсько-педагогічний склад та 15 відстоків студентів.