Монети у формі ромба введуть в обіг в Україні з наступного тижня

Монети у формі ромба введуть в обіг в Україні з наступного тижня

З 30 грудня Національний банк України вводить в обіг набір із чотирьох пам’ятних монет «Козацькі клейноди», повідомили на сайті НБУ.

Набір з чотирьох пам`ятних монет присвячений пам’яті про героїчну добу нашої історії, яка для українського народу є невичерпним джерелом національної гідності, волелюбності та державних устремлінь, атрибутам влади — козацьким клейнодам.

Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького — прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки — невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти.

Випуск набору «Козацькі клейноди» звертає нашу увагу на героїчну козацьку епоху, в якій український народ досі черпає духовний досвід і звитягу в обороні рідної землі від зовнішніх ворогів.

Зображення: Нацбанк

На аверсі монет із набору розміщено: угорі — малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; на трьох монетах ліворуч — позначення номіналу — 10/ ГРИВЕНЬ (на правій монеті — праворуч); унизу: рік карбування, маса кожної монети в чистоті, позначення металу та його проби 2021/31,1/Ag 999 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі кожної монети зображено збірні композиції: Козака Мамая — як символ, що зберігає історичну пам’ять народу й утверджує ідеал мирного стража своєї землі (на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, що символізують періоди козацької епохи, збагачують історичне тло та формують загальну атмосферу епохи.

На реверсі монет зображено гетьманські печатки (елемент оздоблення — локальна позолота) — один із чільних козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського. Печатки датуються XVI–XVIII століттями та асоціюються з різними етапами козацької історії; розміщено написи: КОЗАЦЬКІ (угорі) КЛЕЙНОДИ (унизу) та навколо печаток відповідні назви кожної.