Полтавським агрономам показали новий шлях ведення ефективного господарства.

Soft.Farm - безкоштовна on-line система планування, обліку та аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств. Полтавським агрономам показали новий шлях ведення ефективного господарства.

Олександр Галич, експерт
 «Програмні продукти розроблені для с/г виробників для того, щоб забезпечити ефективне планування виробничих процесів, управління виробничими процесами з використанням сучасних інформаційних технологій, які базуються на хмарних технологіях, сучасних програмних продуктах»

Новітня програма дозволяє перевірити, чи співпадають поля з межами кадастрової карти. А також проконтролювати стан земельних ділянок.

Павло Писаренко, експерт
 «Ця програма, яка дозволяє повністю знайти своє господарство на карті з прив’язкою до місцевості, зафіксувати і потім заповнити свою базу даних - тобто яка земля, які в неї можливості, яка в неї родючість, який вміст поживних елементів»

І вже на основі цих даних програма «підкаже» яких саме органічних чи неорганічних речовин не вистачає ґрунту. А ще, завдяки можливостям системи, можна точно визначити менш родючі ділянки поля.

Володимир Федорченко, працівники сфери сільгоспвиробництва
 «Он конкретне поле умовно 50 Га. Ось на цій програмі…»
 «…супутниковий моніторинг покаже, що оцей кусок бідна почва, а тут посіви кращі»
 «І воно по цій програмі показує, що на цій ділянці потрібно, наприклад, 10 кілограмів, а на тому 25, або 100»

Soft.Farm дозволяє повністю планувати технологічні процеси. За рахунок чого можна без зусиль дізнатися скільки витрат поніс сільгоспвиробник, а отже порахувати собівартість продукції.