НБУ зміцнює гривню

Заступник директора Департаменту методології грошово-кредитної політики НБУ Людмила Чепінога, коментуючи політику дедоларизації економічних відносин, зауважує - такі кроки Нацбанку сприяють посиленню довіри до гривні, покращенню ресурсної бази банків та зниженню показника доларизації.
Для закріплення позитивних тенденцій НБУ вжив додаткових заходів щодо посилення статусу гривні як засобу розрахунку між фізичними особами на території України.

 Людмила Чепінога, заст. директора Департаменту методології грошово-кредитної політики НБУ
"Так постановою Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року № 365 “Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України” установлено, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку. Унесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

Можливість зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не передбачена."


Зазначена вимога не поширюється на операції:

із зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або депозитному рахунках;

з казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;

з купівлі-продажу, обміну іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ;

з валютою, одержаною в порядку спадкування;

за договорами дарування;

з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

“Таким чином, зазначені норми жодним чином не обмежують фізичних осіб у розпорядженні власними коштами в іноземній валюті." - додають спеціалісти.Крім того, вона наголошують - громадяни як і раніше можуть:
уносити готівкові кошти на валютний рахунок іншої фізичної особи за наявності наданої в установленому порядку довіреності від цієї особи;
переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу іншої фізичної особи – утім зарахування таких коштів буде здійснюватися адресату на банківський рахунок у національній грошовій одиниці в еквіваленті.
Режим же зарахування на поточні рахунки фізичних осіб іноземної валюти, що надходить із-за кордону, наразі змін не зазнав. Постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з моменту її опублікування.