Програма «Життя міста»

У розділі: 20050 відео | АрхівRSS
Пам'ятна монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" вводиться в обіг з 03 серпня 2020
457

Пам'ятна монета "Повітряні Сили Збройних Сил України" вводиться в обіг з 03 серпня 2020

Присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним із головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, гарантування миру і безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони і міжнародними партнерами

.image?id=1323&g=2&s=0     image?id=1323&g=2&s=1   

  На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (ліворуч), напис УКРАЇНА (угорі півколом); рік карбування монети 2020 (праворуч); у центрі – зображення емблеми Повітряних Сил Збройних Сил України, під якою – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; номінал 10 ГРИВЕНЬ (унизу).   

  На реверсі монети на тлі дзеркального абрису літака зображено бойовий літак Повітряних Сил Збройних Сил України та вгорі написи: ПОВІТРЯНІ/СИЛИ (на матовому тлі), ЗБРОЙНИХ/СИЛ/УКРАЇНИ (на тлі абрису літака).